کارخانه سنگبری پنج تن

کارخانه سنگبری پنج تن

سنگ مرمریت گندمک شیراز، تیشه ای، سندپلاست، بوشهمر، سندبلاست، صیقلی، سابیده، بادبر

سنگ مرمریت گندمک شیراز، تیشه ای، سندپلاست، بوشهمر، سندبلاست، صیقلی، سابیده، بادبر

یکی از پر سابقه ترین ( با چهار دهه تجربه ) تخصصی در تولید سنگ مرمریت گندمک شیراز و سنگ مرمریت طوسی پرطاووسی ارسنجان بصورت: تیشه ای، سندپلاست بوشهمر سندبلاست، سابیده صیقلی، بادبر

تولید تخصصی سنگ مرمریت گندمک و سنگ مرمریت طوسی پرطاووسی ارسنجان با فرآوری های: صیقلی، سابیده، تیشه، بادبر، مالون، سندپلاست بوشهمر، هوند، ساب صفر، ساب کلنگ

کارخانه سنگبری پنج تن، سنگ گندمک شیراز و سنگ طوسی ارسنجان