سنگ مرمریت گندمک سندپلاست, بوشهمر

از سنگ گندمک سندپلاست یا همان سنگ گندمک بوش همر جهت نما سازی و کف سازی سنگی استفاده میشود ایجاد سطح متخلخل بر روی سنگ به وسیله دستگاه سندپلاست علاوه بر ایجاد زیبایی به واسطه بافتی که بر روی سطح سنگ ایجاد میشود، سطح سنگ را نیز پر اسطکاک میکند که موجب عدم لغزندگی بر روی سنگ میشود، همین امر نیز باعث شده است از سنگ گندمک به خاطر سندپلاست پذیری سطح آن جهت سنگ فرش نمودن محوطه پارک، ویلا، منازل، پیاده راه ها و غیره استقبال فراوان شود. جنس سنگ گندمک مرمریت می باشدکه از نظر جنسیتی جهت ضربه پذیری در زمان فرآوری سندپلاست نه به تردی سنگ های لایم استون و تراورتن است و نه به خشکی سنگ گرانیت است، به جرات میتوان گفت سنگ مرمریت گندمک مناسبترین سنگ جهت فرآوری سندپلاست یا همان بوش همر است
سنگ مرمریت گندمک سندپلاست, بوشهمر

سنگ مرمریت گندمک سندپلاست, بوشهمر

سنگ مرمریت گندمک سندپلاست, بوشهمر
کد محصول : 19

سنگ مرمریت گندمک شیراز با فرآوری بوشهمر، سندپلاست که آن را با نام سنگ گندمک بوش همر و یا سنگ گندمک سندپلاست نیز میخوانند به سورت تیشه های سوزنی بر روی سطح سنگ پرداخت می شود


.:: اطلاعات تکمیلی

به طور معمول هر سنگی قابلیت ساب صیقل پذیری را داراست اما جهت در کارخانه سنگبری پنج تن، بهترین نوع سنگ مرمریت گندمک را جهت سندپلات، سندبلاست یا همان بوشهمر استفاده می کنند. بدین صورت کیفیت سنگ مرمریت گندمک بوشهمر سندپلاست تولیدی این کارخانه در رتبه های مطلوبتری نسبت به سایر همکاران قرار دارد.

علاوه بر موارد فوق از آنجا که این کارخانه بصورت تخصصی تولید کننده سنگ گندمک شیراز با فرآوری بوشهمر سندپلاست میباشد، بجای استفاده از دستگاه های قدیمی و معمول ساب جهت بوشهمر زدن سنگ از دستگاه مختص و قدرتمند بوشهمر که از نظر مشخصات فنی بسیار قوی تر از دستگاه های مشابه است استفاده مینماید

همچنین لقمه های استفاده شده جهت فرآوری بوشهمر سندپلاست سنگ مرمریت گندمک بجای لقمه های بی کیفیت چینی از لقمه های با کیفیت ایتالیایی استفاده میشود.

ذکر موارد فوق بیانگر آن است که این کارخانه بصورت تخصصی در امر تولید سنگ مرمریت گندمک بوشهمر سندپلاست فعالیت دارد و همین میتواند بهترین آرامش خاطر را جهت مشتریان محترم سنگ مرمریت گندمک بوشهمر سندپلاست از کارخانه سنگبری پنج تن را به وجود آورد. 


سنگ مرمریت گندمک سندپلاست, بوشهمر

از سنگ گندمک سندپلاست یا همان سنگ گندمک بوش همر جهت نما سازی و کف سازی سنگی استفاده میشود ایجاد سطح متخلخل بر روی سنگ به وسیله دستگاه سندپلاست علاوه بر ایجاد زیبایی به واسطه بافتی که بر روی سطح سنگ ایجاد میشود، سطح سنگ را نیز پر اسطکاک میکند که موجب عدم لغزندگی بر روی سنگ میشود، همین امر نیز باعث شده است از سنگ گندمک به خاطر سندپلاست پذیری سطح آن جهت سنگ فرش نمودن محوطه پارک، ویلا، منازل، پیاده راه ها و غیره استقبال فراوان شود. جنس سنگ گندمک مرمریت می باشدکه از نظر جنسیتی جهت ضربه پذیری در زمان فرآوری سندپلاست نه به تردی سنگ های لایم استون و تراورتن است و نه به خشکی سنگ گرانیت است، به جرات میتوان گفت سنگ مرمریت گندمک مناسبترین سنگ جهت فرآوری سندپلاست یا همان بوش همر است

سنگ گندمک, سنگ گندمک بوشهمر, سنگ گندمک سندپلاست, سنگ گندمک بوش همر, گندمک شیراز, سنگ گندمک شیراز, سنگ شیراز, گندمک بوشهمر, گندمک سندبلاست, سنگ گندمک سندبلاست, سنگ تیشه سوزنی

کارخانه سنگبری پنج تن سنگ گندمک شیراز و سنگ مرودشت