سپید سنگ

سپید سنگ نام معدن سنگ لایم استون مرودشت شیراز می باشد ...
سپید سنگ

سپید سنگ

 

سپید سنگ

سپید سنگ نام معدن سنگ لایم استون مرودشت می باشد. معدن سپید سنگ در شهرستان مرودشت در اطراف شیراز می باشد.

از آنجا که مدن سنگ سپید سنگ در نزدیکی شیراز میباشد، سنگ سپید سنگ مرودشت، سنگ شیراز نیز نامیده می شود. معمولا قیمت سنگ تمام شده لایم استون مرودشت یا همان سنگ شیراز با توجه به نزدیکی به شیراز در شیراز قیمت مناسبتری نسبت به شهر های دیگر دارد.

گرچه سنگ مرودشت را کمتر با نام معدن آن که سپید سنگ میباشد میشناسند، اما به جهت آشنایی شما مخاطب گرامی اطلاعات کامل سنگ سفید مرودشت در این خبر ذکر می شود.

مدن سپید سنگ یا همان سنگ لایم استون مرودشت دارای درجه و سورت بندی متفاوتی میباشد. سنگ های استخراجی از مهدن سپید سنگ به طور کلی دو نوع سفید و گلدار پرطاووسی می باشد.

هر دو نوع سنگ سپید سنگ مرودشت یا همان سنگ مرودشت از نظر جنسیت سنگ لایم استون میباشند اما از نظر قیمت، سنگ مرودشت گلدار که با نام سنگ مرودشت پرطاووسی نیز نامیده میشود از قیمت کمتری نسبت به سنگ سفید مرودشت برخوردار است

 

سپید سنگ
کارخانه سنگبری پنج تن, سنگ گندمک شیراز, سنگ طوسی ارسنجان