قیمت سنگ گندمک

نرخ نامه قیمت سنگ گندمک شیراز ، مناسبترین قیمت سنگ گندمک را فقط از ما بخواهید
قیمت سنگ گندمک

قیمت سنگ گندمک

نرخ نامه سنگ, قیمت سنگ گندمک و قیمت سنگ طوسی ارسنجان

نرخ نامه سنگ, قیمت سنگ گندمک و قیمت سنگ طوسی ارسنجان

قیمت های زیر بر اساس نرخ نامه رسمی اتحادیه صنف سنگبر و سنگتراش ارائه میگردد

با توجه به تولید انبوه و تخصصی کارخانه سنگبری پنج تن در تولید سنگ مرمریت گندمک شیراز و طوسی ارسنجان مناسبترین قیمت ها را از طریق تماس تلفنی از ما بگیرید

قیمت فروش ما قیمت نرخ نامه اتحادیه از 99/07/01 ضخامت نوع سنگ ردیف
 جهت کسب مناسبترین قیمت با ما تماس بگیرید 09174131482 1500000 1/7 سنگ گندمک طولی تیشه ای،سندپلاست بوش همر، صیقلی 1
 جهت کسب مناسبترین قیمت با ما تماس بگیرید 09174131482 1700000 1/7 سنگ گندمک 40*40 2
  جهت کسب مناسبترین قیمت با ما تماس بگیرید 09174131482 1000000 1/7 سنگ گندمک فرشی 20*40 / 30*30 /30*40 3
  جهت کسب مناسبترین قیمت با ما تماس بگیرید 09174131482 2150000 3 سنگ گندمک پله طولی 4
  جهت کسب مناسبترین قیمت با ما تماس بگیرید 09174131482 2500000 3 سنگ گندمک عرض 50 سانتی متر 5
  جهت کسب مناسبترین قیمت با ما تماس بگیرید 09174131482 2700000 3 سنگ گندمک عرض 60 سانتی متر 6
  جهت کسب مناسبترین قیمت با ما تماس بگیرید 09174131482 1500000 3 سنگ گندمک فرشی 20*40 / 30*30 /30*40 7
  جهت کسب مناسبترین قیمت با ما تماس بگیرید 09174131482 2700000 4 سنگ گندمک پله طولی 8
  جهت کسب مناسبترین قیمت با ما تماس بگیرید 09174131482 3000000 4 سنگ گندمک عرض 50 سانتی متر 9
  جهت کسب مناسبترین قیمت با ما تماس بگیرید 09174131482 3300000 4 سنگ گندمک عرض 60 سانتی متر 10
  جهت کسب مناسبترین قیمت با ما تماس بگیرید 09174131482 1100000 4 سنگ گندمک بادبر 15*30 11
  جهت کسب مناسبترین قیمت با ما تماس بگیرید 09174131482 1300000 4 سنگ گندمک بادبر طولی 12
  جهت کسب مناسبترین قیمت با ما تماس بگیرید 09174131482 1000000 1/7 سنگ طوسی ارسنجان طولی تیشه ای 13
  جهت کسب مناسبترین قیمت با ما تماس بگیرید 09174131482 1100000 1/7 سنگ طوسی ارسنجان طولی سندپلاست بوش همر و صیقلی 14
  جهت کسب مناسبترین قیمت با ما تماس بگیرید 09174131482 1800000 3 سنگ طوسی ارسنجان پله 15
  جهت کسب مناسبترین قیمت با ما تماس بگیرید 09174131482 2200000 4 سنگ طوسی ارسنجان پله 16
  جهت کسب مناسبترین قیمت با ما تماس بگیرید 09174131482 900000 4 سنگ طوسی ارسنجان بادبر 15*30 17
  جهت کسب مناسبترین قیمت با ما تماس بگیرید 09174131482 1000000 4 سنگ طوسی ارسنجان بادبر طولی 18
  جهت کسب مناسبترین قیمت با ما تماس بگیرید 09174131482 1750000 1/7 سنگ لایم استون مرودشت / سنگ سفید شیراز صیقلی، بوش همر سندپلاست، چرمی، ساب صفر هند 19
  جهت کسب مناسبترین قیمت با ما تماس بگیرید 09174131482 2500000 3 سنگ لایم استون مرودشت / سنگ سفید شیراز صیقلی، بوش همر سندپلاست، چرمی، ساب صفر هند 20
  جهت کسب مناسبترین قیمت با ما تماس بگیرید 09174131482 3000000 4 سنگ لایم استون مرودشت / سنگ سفید شیراز صیقلی، بوش همر سندپلاست، چرمی، ساب صفر هند 21

قیمت سنگ گندمک
کارخانه سنگبری پنج تن, سنگ گندمک شیراز, سنگ طوسی ارسنجان