پروانه کسب

کارخانه سنگبری پنج تن دارای جواز پروانه کسب
پروانه کسب

پروانه کسب

کارخانه سنگبری پنج تن در سال 1358 با دریافت پروانه بهره برداری از سازمان صنایع شروع به فعالیت کرد و همچنین علاوه بر آن پروانه کسب از صنف سنگبر و سنگتراش شیراز را دریافت نمود.

 

کارخانه سنگبری پنج تن بزرگترین تولید کننده سنگ مرمریت گندمک، سنگ طوسی ارسنجان و سنگ لایم استون سفید مرودشت با فرآوری تیشه ای، سندپلاست بوش همر، ساب صیقلی، چرمی و بادبر

پروانه کسب کارخانه, صادرات سنگ

پروانه کسب
کارخانه سنگبری پنج تن, سنگ گندمک شیراز, سنگ طوسی ارسنجان