سنگ گندمک تهران

بزرگترین مصرف کننده سنگ گندمک شیراز، شهر تهران است و از سنگ مرمریت گندمک شیراز در پروژه های شهر تهران بیشتر از شیراز استفاده می شود
سنگ گندمک تهران

سنگ گندمک تهران

بیشترین شهر خریدار سنگ گندمک شیراز، شهر تهران است

سنگ مرمریت گندمک بر خلاف سنگ های دیگری چون تراورتن و گرانیت که به صورت پراکنده در سراسر ک

شور و جهان وجود دارد، این سنگ در کل جهان فقط در شیراز قرار دارد که به همین دلیل این سنگ مرمریت را سنگ گندمک شیراز می نامند

اما از آنجا که شهر تهران به ویژه در مناطق شمالی و ویلایی تهران از سنگ مرمریت گندمک شیراز بیشترین حجم خرید را دارد، در برخی از منابع اینترنتی به اشتباه سنگ گندمک شیراز را سنگ گندمک تهران نامیده اند.

از سنگ گندمک شیراز از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب شهر تهران جهت پروژه های دولتی و شخصی مورد استفاده است

اینطور می توان بیان کرد که یکی از مهمترین دلایل استفاده از سنگ گندمک در مناطق ویلایی و اعیان نشین شهر تهران به دلیل زیبایی این سنگ در باغ های شمال شهر تهران و همچنین باغ شهر های کرج و کردان می باشد

اگر چه سنگ مرمریت گندمک شیراز در اکثر انبار های سنگ فروشی تهران قابل تامین هست، اما با توجه به هوشیاری اکثریت مشتریان از اینترنت و قدرت تشخیص و مقایسه آنان امروزه اکثر بارگیریهای سنگ مرمریت گندمک از کارخانه تولیدی به سمت شهر تهران، در پروژه مورد نظر تهران تخلیه می گردد.

از پروژه های شاخص شهر تهران که سنگ مرمریت گندمک شیراز توسط کارخانه سنگبری پنج تن تامین گردیده است می توان به سنگ فرش گندمک پروژه ایرانمال، پروژه کتابخانه عظیم دانشگاه علم و صنعت، خیابان منوچهری و هزاران پرژه سنگ فرش و سنگ نمای مرمریت گندمک در تهران نام برد

سنگ گندمک تهران
کارخانه سنگبری پنج تن سنگ گندمک شیراز و سنگ مرودشت